piątek, 15 czerwca 2018

Klauzula informacyjna dla czytelnikaKlauzula informacyjna dla czytelnika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko z siedzibą w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 140/1;
2.      Inspektor Ochrony Danych  zostanie powołany do dnia 31 lipca 2018 r.
3.      Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia  jest zobowiązany administrator ( art. 6 ust. 1 pkt. c RODO ) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą ( art. 3 ust. 1 pkt. a RODO ) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.      Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.
5.      Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
6.      Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.      Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 21 maja 2018

Odjazdowy Bibliotekarz
W sobotę 19 maja bibliotekarze  i czytelnicy wzięli udział w  rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji ,, Odjazdowy Bibliotekarz’’. Jest to kampania łącząca bibliotekarzy i  czytelników,  połączona z promocją czytelnictwa i aktywnego stylu życia.

środa, 16 maja 2018

Pierwszoklasiści w bibliotece

    We wtorek 15 maja z okazji „Tygodnia Bibliotek” gościliśmy w naszej bibliotece  uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej w Pęckowie. 

czwartek, 10 maja 2018

Spotkanie z przedszkolakamiW dniu 10 maja  2018 r. Bibliotekę Publiczną w Pęckowie odwiedziły przedszkolaki z grupy „Motylki”. Nasze spotkanie odbyło się pod hasłem „Książka przyjacielem dzieci’’.

wtorek, 8 maja 2018

czwartek, 29 marca 2018

Konkurs plastyczny

Z okazji Świąt Wielkanocnych bibliotekarki z biblioteki  publicznej   i szkolnej  w Piłce, Panie  Iwona Lejman i  Elżbieta Kulwas  zorganizowały konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”.  Uczniowie  mieli wiele interesujących pomysłów w wyniku, których  powstały piękne i ciekawe dekoracje świąteczne